DarkSite

TEE KINOST
OMA TEINE KODU!

KAMPAANIA “TEE KINOST OMA TEINE KODU!” REEGLID

1. TOOTE ESINDAJA:

1.1 Mars Eesti OÜ, firma registrinumber 10284926, juriidiline aadress: Metalli 3, Tallinn, Estonia. 

2. LOOOSIMISE KORRALDAJA:

2.1 AS Idea AD, firma registrinumber 10057053, juriidiline aadress: Tartu mnt. 13, 10145, Tallinn, Estonia.

3. LOOSIMISE TOIMUMISE KOHT:

3.1 Loosimine toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

4. LOOSIMISE TOIMUMISE PERIOOD:

4.1 Loosimise periood on 01.03.2018 kuni 31.03.2018.

5. AUHINNAD:

5.1 Auhinnafondis on:

5.1.1. 5 (viis) Apollo Kino aastast pääset.

5.1.2. Üks aastane pääse sisaldab piiramatul arvul kinopileteid vabalt valitud filmidele.

5.1.3. Aastane pääse kehtib ükskõik millises Apollo kinos Tallinnas, Pärnus, Tartus, Saaremaal või Narvas.

5.2. Auhinnafondi koguväärtus on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot.

6. REEGLID OSALEMISEKS:

6.1. Osalemiseks tuleb perioodil 01.03.2018 kuni 31.03.2018 ükskõik millisest poest Eesti Vabariigis osta vähemalt 2 (kaks) ükskõik millist M&M’s või

Skittles toodet ja registreerida ostutšekk www.m-ms.ee lehel. Registreerimisel tuleb esitada kohustuslikud andmed: eesnimi, perekonnanimi,

telefoninumber, e-mail, postiaadress ja ostutšeki number.

6.2. Ühte ostutšekki ei tohi registreerida rohkemal kui ühel korral.
6.3. Ost peab olema sooritatud enne ostutšeki registreerimist.
6.4. Ostutšeki peab alles hoidma kuni 30.04.2018, mis on tõendusmaterjaliks ostu sooritamise kohta ning vajalik auhinna kättesaamiseks.
6.5. Ainult korrektselt registreeritud ostutšekid kõikide andmetega osalevad auhinna loosimisel.
6.6. Sama osaleja võib osta 2 (kaks) M&M’s või Skittles toodet mitu korda. Iga ost osaleb loosimises eraldi ning tuleb vastavalt ka registreerida.
6.7. Kõik registreeritud unikaalsed ostutšeki numbrid osalevad loosis.
6.8. Loosimise korraldajal on õigus mitte anda auhinda võitjale, kui on kahtlus tema loosimises osalemise seaduspärasuses:
6.4. Ostutšeki peab alles hoidma kuni 30.04.2018, mis on tõendusmaterjaliks ostu sooritamise kohta ning vajalik auhinna kättesaamiseks.

6.8.1. osaleja on registreerinud sama ostutšeki mitmel korral, lootes seeläbi oma võiduvõimalusi suurendada;

6.8.2. osaleja on registreerinud sama ostutšeki numbri muutes mõned sümbolid teistsuguste vastu või muutes sümbolite järjekorda;

6.8.3. osaleja on registreerinud ükskõik millise teise numbri ostutšeki numbri asemel;

6.8.4. osaleja on toime pannud tegevusi, mis tekitavad põhjendatud kahtluse registreerimise õiguspärasuses.

6.9. Loosimise korraldaja ei vastuta:

6.9.1. osalejate võimalike kaotuste eest kampaania toodete ostmisel või auhinna kättesaamisel;

6.9.2. tagajärgede eest, mis on põhjustatud ebakorrektsete andmete edastamisest või muudest ebatäpsustest osaleja poolt;

6.9.3. ebatäielike andmete esitamise eest, mis on põhjustatud elektrooniliste seadmete tehnilistest riketest või internetiühenduse katkemisest.

7. OSALEJATE INVESTEERINGUD:

7.1. Loosimises osalemiseks tuleb osta 2 (kaks) ükskõik millist M&M’s või Skittles toodet ja tasuta registreerida ostutšekk www.m-ms.ee lehel,

lisades järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-mail, postiaadress ja ostutšeki number.

8. OSALEMISE PERIOOD:

8.1. Loosimises saab osaleda alates 01.03.2018 kell 00.01 kuni 31.03.2018 kell 23.59.

9. VÕITJATE VALIMINE:

9.1. Võitja valitakse kõikide osalejate hulgast juhuslikkuse alusel kasutades arvuti tarkvara.

9.1.1. 5 (viis) aastast pääset loositakse välja 03.04.2018.

9.2. Iga ost, mis sobib paragrahvis 6 märgitud reeglitega, osaleb loosimises.

10. VÕITJATE VÄLJA KUULUTAMINE:

10.1. Võitjate nimed kuulutatakse välja M&M’s kodulehel www.m-ms.ee 04.04.2018.
10.2. Loosimises osalemisega annab osaleja Loosimise korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks

Loosimisega seotult ning osaleja nime avalikustamiseks M&M’s kodulehel www.m-ms.ee

11. AUHINNA KÄTTESAAMINE:

11.1. Auhinna kättesaamiseks peab võitja tulema hiljemalt 30.04.2018 kell 10.00-17.00 Idea AD Eesti kontorisse aadressile Tartu mnt 13, Tallinn.

Auhinna kättesaamiseks tuleb järgi tulemine eelnevalt kokku leppida telefonil +372 669 1000.

11.2. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass, autojuhiluba või ID-kaart) ja ostutšeki ning allkirjastama

vastuvõtmis-üleandmisdokumendi.

11.3. Auhindu ei saa välja võtta sularahas või vahetada muude toodete/auhindade vastu.
11.4. Pärast 30.04.2018 auhindu enam ei väljastata.
11.5. Auhindu, millele ei ole hiljemalt 30.04.2018 järgi tuldud, jäävad MARS Eesti OÜ omandisse.

12. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMINE:

12.1. Loosimises osalejatel on õigus esitada kaebusi loosimise käigu kohta kuni 30.04.2018 täites kirjaliku taotluse MARS Eesti OÜ-le.
12.2. Kõik kaebused vaadatakse läbi ja vastus edastatakse loosimises osalejale 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.

13. OSALEMISE KEELD:

13.1. Loosimises on keelatud osaleda Mars Eesti OÜ töötajatel (seal hulgas nende vanematel, lastel, abikaasadel ja teistel sugulastel sõltumata nende

elukohast).

13.2. Kui seda tingimust on rikutud ning isik, kellel lasub osalemise keeld osutub võitjaks, siis jääb vastav auhind MARS Eesti OÜ omandisse.

14. LÕPPSÄTTED:

14.1. Kampaaniareeglid on kättesaadavad kampaania kodulehelt www.m-ms.ee
Cookie Settings