DarkSite

NAUDI FILME
M&M'S ŠOKOLAADIGA

Tarbijamängu „NAUDI FILME M&M'S ŠOKOLAADIGA” reeglid

TOOTE EDASIMÜÜJA:

1. Mars Eesti OÜ, ettevõtte registreerimisnumber 10284926, juriidiline aadress Metalli tee 3, 10615 Tallinn.

TARBIJAMÄNGU KORRALDAJA:

2. Idea AD AS, ettevõtte registreerimisnumber 10057053, juriidiline aadress Tartu mnt 13, 10145 Tallinn.

TARBIJAMÄNGU TOIMUMISPAIK:

3. Tarbijamäng leiab aset Eesti Vabariigi territooriumil.

TARBIJAMÄNGU TOIMUMISAEG:

4. Tarbijamäng toimub ajavahemikus 01.04.2017–30.04.2017.

AUHINNAD:

5. Auhinnafond sisaldab järgmist:

3 (kolm) peaauhinda – EPSON EH TW5300 koduprojektorid, igaüks neist väärtuses 605 EUR (kuussada viis eurot) koos käibemaksuga;

30 (kolmkümmend) auhinda – Viaplay kontot, igaüks neist väärtuses 21 EUR (kakskümmend üks eurot) koos käibemaksuga.

30 (kolmkümmend) auhinda – M&M’si kommikastid, igaüks neist 3,54 EUR (kolm eurot ja viiskümmend neli senti) koos käibemaksuga.

Auhinnafondi koguväärtus on 2551,20 EUR (kaks tuhat viissada viiskümmend üks eurot ja kakskümmend senti) koos käibemaksuga.

OSALEMISTINGIMUSED:

6. Tarbijamängus osalemiseks peab osaleja ostma ajavahemikus 01.04.2017–30.04.2017 Eesti Vabariigi mistahes poest 2 (kaks) M&M’si toodet.

1) Pärast ostu tegemist peab osaleja ajavahemikus 01.04.2017–30.04.2017 kell 23.59 registreeruma tarbijamängu veebilehel www.m-ms.ee ja esitama järgmised kohustuslikud andmed: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-maili aadress, aadress, ostutšeki number.

7. 1 (ühe) ostutšeki saab registreerida ainult ühe korra.

8. Ost peab olema tehtud enne registreerumist.

9. Ostutšekk tuleb alles hoida kuni 30.06.2017, kuna see tõendab auhinna võitmise korral tarbijamängus osalemist.

10. Loosimises osalevad ainult korrektselt vormistatud registreeringud.

11. Ebakorrektselt vormistatud registreeringud loosimises ei osale.

12. Sama osaleja võib registreeruda mitu korda, ostes korduvalt toote, mis vastab tarbijamängu reeglitele ja registreerides uue ostutšeki numbri.

13. Loosimises osalevad kõik esitatud ainulaadsed ostutšeki numbrid.

Tarbijamängu korraldaja jätab endale õiguse võitjale auhinda mitte väljastada, kui osaleja:

on registreerinud võiduvõimaluse suurendamise lootuses sama ostutšeki numbri mitu korda;

on registreerinud sama ostutšeki numbri, olles asendanud selle sümbolid teiste sarnaste sümbolitega, olles täiendanud ostutšeki numbrit lisasümbolitega või olles muutnud sümbolikombinatsioone;

on registreerinud ostutšeki numbri asemel muu numbri tšekil;

on tegutsenud viisil, mille alusel on põhjust kahelda registreerimise seaduslikkuses.

16. Tarbijamängu korraldaja ei vastuta järgmise eest:

osalejate võimalik kahjum, mis on tingitud kampaaniatoote ostmisest või auhinna kättesaamisest;

ebakorrektsete andmete või muude ebatäpsuste esitamise tagajärjed, mis on tekkinud osaleja süül;

ebatäielikud registreeringud, mille on põhjustanud registreerimiseks kasutatava tehnikaseadme või internetiühenduse tõrked.

EELDATAV OSALEJATE ARV:

17. Eeldatav osalejate arv on 5000 (viis tuhat) inimest, kelle hulgast loositakse võitjad järgmiselt:

3 (kolm) võitjat, kellest igaüks saab 1 (ühe) EPSON EH TW5300 koduprojektori.;

30 (kolmkümmend) võitjat, kellest igaüks saab 1 (ühe) Viaplay konto.

30 (kolmkümmend) võitjat, kellest igaüks saab 1 (ühe) kasti M&M’si komme.

OSALEJATE PANUS:

19. Tarbijamängus osalemiseks peab osaleja tasuta registreeruma tarbijamängu veebilehel www.m-ms.ee ja esitama järgmised kohustuslikud andmed: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-maili aadress, aadress, ostutšeki number.

OSALEMISTINGIMUSED:

20. Osaleja võib osaleda tarbijamängus ajavahemikus 01.04.2017–30.04.2017 kell 23:59.

VÕITJATE KINDLAKSTEGEMINE:

1. Võitjad loositakse kõigi registreerunute seast juhuslikul meetodil arvutitarkvara abil.

Auhinnafond sisaldab 3 (kolm) peaauhinda EPSON EH TW5300 koduprojektorit, 30 (kolmkümmend) Viaplay kontot ja 30 (kolmkümmend) kasti M&M’si komme.

Auhinnad, 3 (kolm) EPSON EH TW5300 koduprojektorit ja 30 (kolmkümmend) Viaplay kontot loositakse välja 2. mail 2017 kell 11.00 Idea AD AS kontoris, Tallinn, Tartu mnt 13, 2. korrus.

Kokku loositakse välja 30 (kolmkümmend) kasti M&M’si komme 11. aprill, 18. aprill ja 25.aprill 2017 kell 11.00 Idea AD AS kontoris, Tallinn, Tartu mnt 13, 2. korrus.

Lisaks 3 (kolmele) peaauhinna EPSON EH TW5300 koduprojektori võitjale loositakse välja veel 3 (kolm) isikut, kes saavad auhinnad endale juhul, kui esimesena loositud võitjad on rikkunud mistahes siintoodud sätet.

Lisaks 30 (kolmekümnele) auhinna Viaplay konto võitjale loositakse välja veel 30 (kolmkümmend) isikut, kes saavad auhinnad endale juhul, kui esimesena loositud võitjad on rikkunud mistahes siintoodud sätet.

Lisaks 30 (kolmekümnele) auhinna M&M’si kommikasti võitjale loositakse välja veel 30 (kolmkümmend) isikut, kes saavad auhinnad endale juhul, kui esimesena loositud võitjad on rikkunud mistahes siintoodud sätet.

3. Loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud punktis 9.1. määratud ajavahemiku jooksul tarbijamängu reeglite järgi.

VÕITJATEST TEAVITAMINE:

Võitjate nimed avalikustatakse 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast iga loosimist veebisaidil www.m-ms.ee:

Loosimise tulemused 02.05.2017

AUHINNA KÄTTESAAMINE:

Selleks, et saada kätte peaauhind EPSON EH TW5300 koduprojektor, peab võitja tulema hiljemalt 2. juuni 2017 tööpäevadel kell 10.00–17.00 Idea AD AS kontorisse aadressil Tartu mnt 13, Tallinn, Eesti.

Selleks, et saada kätte auhind M&M’si kommikast, peab võitja tulema hiljemalt 2. juuni 2017 tööpäevadel kell 13.00–17.00 Idea AD AS kontorisse aadressil Tartu mnt 13, Tallinn, Eesti, või ta peab auhinna kättesaamises kokku leppima, võttes tööpäevadel kell 10.00–17.00 Idea AD AS-iga ühendust telefoninumbril +372 669 1000.

Selleks, et saada kätte auhind VIAPLAY konto, peab võitja kontakteeruma hiljemalt 2. juuni 2017 tööpäevadel kell 13.00–17.00 Idea AD AS kontoriga Tartu mnt 13, Tallinn, Eesti, +372 669 1000 või info@idea.ee

Kui esimesena loositud võitja ei ole hiljemalt 2. juuli 2017 Idea AD AS kontorisse auhinnale järele tulnud ega võtnud auhinna kättesaamise suhtes ühendust või on rikkunud mistahes siintoodud sätet, siis avaldatakse 4. juulil 2017 veebisaidil www.m-ms.ee isiku nimi, kes peab tulema hiljemalt 31. juuliks 2017 tööpäevadel kell 10.00–17.00 Idea AD AS kontorisse aadressil Tartu mnt 13, Tallinn, Eesti või ta peab auhinna kättesaamises kokku leppima, võttes tööpäevadel kell 10.00–17.00 Idea AD AS-iga ühendust telefoninumbril +372 669 1000.

Auhinna kättesaamisel peab võitja esitama loosimise võitnud ostutšeki ja isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või isikutunnistus) ning allkirjastama kinnituse kättesaamise kohta, esitades selles isiklikud andmed.

Pärast 2. juulit 2017 auhindu enam ei väljastata.

Auhinnad, mida ei ole 2. juuli 2017 välja võetud, jäävad Mars Eesti OÜ omandisse.

KAEBUSED JA NENDE LAHENDAMINE:

Tarbijamängu käiku puudutavad kaebused tuleb osalejatel esitada kirjalikult 12. mai 2017 ettevõttele Idea AD AS aadressil Tartu mnt 13, Tallinn, Eesti.

Kõik kaebused vaadatakse läbi ja tarbijamängus osalejale vastatakse 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kirjaliku avalduse saamist.

OSALEMISE KEELAMINE:

Mars Eesti OÜ ja Idea AD AS töötajatel ei ole lubatud tarbijamängus osaleda.

Kui seda tingimust rikutakse ja loosimises osalemise õigust mitteomanud isikust saab loosimise tulemusel võitja, siis jääb võidetud auhind toote edasimüüja Mars Eesti OÜ omandisse.